Eko Hari Purnomo TIP, Zita Letviany Sarungallo, Purwiyatno Hariyadi, Nuri Andarwulan, Indonesia