Titi Candra Sunarti TIP, Christina Winarti, Nur Richana, Djumali Mangunwidjaja,, Indonesia