1.
Putra ST, Sukarno N, Iswantini D, Widyastuti U, Fadillah WN. Pengaruh Cendawan Endofit Akar dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza). JSDH [Internet]. 2022Dec.26 [cited 2024May26];8(2):49-6. Available from: https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sumberdayahayati/article/view/43841