PutraSukma Triperdana, Nampiah Sukarno, Dyah Iswantini, Utut Widyastuti, and FadillahWendi Nurul. “Pengaruh Cendawan Endofit Akar Dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza)”. Jurnal Sumberdaya Hayati 8, no. 2 (December 26, 2022): 49-56. Accessed May 26, 2024. https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sumberdayahayati/article/view/43841.