[1]
PutraS. T., SukarnoN., IswantiniD., WidyastutiU., and FadillahW. N., “Pengaruh Cendawan Endofit Akar dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)”, JSDH, vol. 8, no. 2, pp. 49-56, Dec. 2022.