PutraS. T., SukarnoN., IswantiniD., WidyastutiU. and FadillahW. N. (2022) “Pengaruh Cendawan Endofit Akar dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)”, Jurnal Sumberdaya Hayati, 8(2), pp. 49-56. doi: 10.29244/jsdh.8.2.49-56.