PutraSukma Triperdana, Nampiah Sukarno, Dyah Iswantini, Utut Widyastuti, and FadillahWendi Nurul. 2022. “Pengaruh Cendawan Endofit Akar Dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza)”. Jurnal Sumberdaya Hayati 8 (2), 49-56. https://doi.org/10.29244/jsdh.8.2.49-56.