PutraS. T.; SukarnoN.; IswantiniD.; WidyastutiU.; FadillahW. N. Pengaruh Cendawan Endofit Akar dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza). Jurnal Sumberdaya Hayati, v. 8, n. 2, p. 49-56, 26 Dec. 2022.