PutraS. T., SukarnoN., IswantiniD., WidyastutiU., & FadillahW. N. (2022). Pengaruh Cendawan Endofit Akar dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza). Jurnal Sumberdaya Hayati, 8(2), 49-56. https://doi.org/10.29244/jsdh.8.2.49-56