(1)
PutraS. T.; SukarnoN.; IswantiniD.; WidyastutiU.; FadillahW. N. Pengaruh Cendawan Endofit Akar Dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma Xanthorrhiza). JSDH 2022, 8, 49-56.