[1]
PutraS.T., SukarnoN., IswantiniD., WidyastutiU. and FadillahW.N. 2022. Pengaruh Cendawan Endofit Akar dan Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Kurkumin Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) : The Effects of Root Endophytic and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Curcumin Content of Temulawak (Curcuma xanthorrhiza). Jurnal Sumberdaya Hayati. 8, 2 (Dec. 2022), 49-56. DOI:https://doi.org/10.29244/jsdh.8.2.49-56.