Djumali Mangunwidjaja, Rohayati Suprihatini E.Gumbira Sa’id , Marimin dan