Yusriana, Yusriana, JayaRachman, and SembiringMMeilita T. 2023. “EKONOMI SIRKULAR PADA MANAJEMEN RANTAI PASOK AGROINDUSTRI: KONSEPTUAL DAN RANCANGAN IMPLEMENTASI”. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 33 (2), 196-205. https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2023.33.2.196.