ArumanA. E., SumardjoS., PanjaitanN. K., and SadonoD. “Model Komunikasi Untuk Membangun Kesiapan Perubahan”. Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 15, no. 1, Mar. 2017, doi:10.46937/15201722768.