[1]
ArumanA. E., SumardjoS., PanjaitanN. K., and SadonoD., “Model Komunikasi untuk Membangun Kesiapan Perubahan”, Jurnal KMP, vol. 15, no. 1, Mar. 2017.