ArumanAkhmad Edhy, Sumardjo Sumardjo, PanjaitanNurmala Katrina, and Dwi Sadono. 2017. “Model Komunikasi Untuk Membangun Kesiapan Perubahan”. Jurnal Komunikasi Pembangunan 15 (1). https://doi.org/10.46937/15201722768.