(1)
ArumanA. E.; SumardjoS.; PanjaitanN. K.; SadonoD. Model Komunikasi Untuk Membangun Kesiapan Perubahan. Jurnal KMP 2017, 15.