[1]
Muhklisani, KartiP. D. M., and PrihantoroI., “Aklimatisasi dan Respon Pertumbuhan Mutan Leucaena Leucocephala Varietas Tarramba Teradaptasi Asam: Acclimatization and Growth Respond of The Acid-Adapted Mutant of Leucaena leucocephala cv. Tarramba ”, JINTP, vol. 19, no. 3, pp. 66-70, Dec. 2021.