[1]
GhulamahdiM. i, AzizS. A., and Nirwan,., “Peningkatan Laju Pertumbuhan dan Kandungan Flavonoid Klon Daun Dewa (Gynura pseudochina (L.) DC) Melalui Periode Pencahayaan”, J. Agron. Indonesia, vol. 36, no. 1, 1.