(1)
GhulamahdiM. i; AzizS. A.; Nirwan,. Peningkatan Laju Pertumbuhan Dan Kandungan Flavonoid Klon Daun Dewa (Gynura Pseudochina (L.) DC) Melalui Periode Pencahayaan. J. Agron. Indonesia 1, 36.