Rieuwpassa, F. J., E. J. Karimela, and D. C. Lasaru. “CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES FISH PROTEIN CONCENTRATE OF RAINBOW RUNNER (Elagatis Bipinnulatus)”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 9, no. 2, July 2019, pp. 177-83, doi:10.24319/jtpk.9.177-183.