UsmanA., SumadhihargaO. K., and PatriaM. P. “PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN KAKAP MERAH (Lutjanus spp.) DI PERAIRAN UTARA CIREBON, LAUT JAWA”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, Vol. 5, no. 1, May 2014, pp. 65-74, doi:10.24319/jtpk.5.65-74.