Rieuwpassa, F. J., Karimela, E. J. and Lasaru, D. C. (2019) “CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES FISH PROTEIN CONCENTRATE OF RAINBOW RUNNER (Elagatis bipinnulatus)”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 9(2), pp. 177-183. doi: 10.24319/jtpk.9.177-183.