Yuhana, Munti, RamadhanDarna Andrian, Hary Krettiawan, and Usamah Afiff. 2022. “PERFORMA PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN STRES STADIA AWAL UDANG GALAH Macrobrachium Rosenbergii YANG DIBERI Bacillus Sp.”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 12 (1), 85-92. https://doi.org/10.24319/jtpk.12.85-92.