Kaunang, Rine, MonintjaDaniel R., NikijuluwVictor P.H, and John Haluan. 2017. “INDIKATOR KINERJA KUNCI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP TUNA TERPADU DI SULAWESI UTARA”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 1 (1), 81-92. https://doi.org/10.24319/jtpk.1.81-92.