Salman, Salman, Muhammad Sulaiman, Sultan Alam, Anwar Anwar, and Syarifuddin Syarifuddin. 2016. “PROSES PENANGKAPAN DAN TINGKAH LAKU IKAN BAGAN PETEPETE MENGGUNAKAN LAMPU LED”. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan 6 (2), 169-78. https://doi.org/10.24319/jtpk.6.169-178.