ImronM.; BaskoroM. S.; WulandariA.; NafriS.; KusnandarK. KAJIAN PERIKANAN PAYANG DAN PURSE SEINE DI PPP LARANGAN TEGAL. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 12, n. 1, p. 1-10, 22 Mar. 2022.