RIEUWPASSA, F. J.; KARIMELA, E. J.; LASARU, D. C. CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES FISH PROTEIN CONCENTRATE OF RAINBOW RUNNER (Elagatis bipinnulatus). Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 9, n. 2, p. 177-183, 29 Jul. 2019.