Far FarR.; HaluanJ.; BaskoroM. S.; NikijuluwV. FAKTOR PERSEPSI INDIVIDU DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN LINTAS BATAS. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, v. 1, n. 2, p. 25-32, 11 Apr. 2017.