Rieuwpassa, F. J., Karimela, E. J., & Lasaru, D. C. (2019). CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES FISH PROTEIN CONCENTRATE OF RAINBOW RUNNER (Elagatis bipinnulatus). Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 9(2), 177-183. https://doi.org/10.24319/jtpk.9.177-183