KaunangR., MonintjaD. R., NikijuluwV. P., & HaluanJ. (2017). INDIKATOR KINERJA KUNCI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP TUNA TERPADU DI SULAWESI UTARA. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan, 1(1), 81-92. https://doi.org/10.24319/jtpk.1.81-92