(1)
SuwardjoD.; HaluanJ.; JayaI.; PoernomoS. H. KESELAMATAN KAPAL PENANGKAP IKAN, TINJAUAN DARI ASPEK REGULASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL. JTPK 2017, 1, 1-13.