[1]
Rieuwpassa, F.J., Karimela, E.J. and Lasaru, D.C. 2019. CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES FISH PROTEIN CONCENTRATE OF RAINBOW RUNNER (Elagatis bipinnulatus). Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 9, 2 (Jul. 2019), 177-183. DOI:https://doi.org/10.24319/jtpk.9.177-183.