FaridahA., and WidjanarkoS. B. “PENAMBAHAN TEPUNG PORANG PADA PEMBUATAN MI DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG MOCAF (Modified Cassava FLOUR) [Addition of Porang Flour in Noodle As Mocaf Substitution (Modified Cassava Flour)]”. Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan, Vol. 25, no. 1, Aug. 2014, p. 98, doi:10.6066/jtip.2014.25.1.98.