FaridahA. and WidjanarkoS. B. (2014) “PENAMBAHAN TEPUNG PORANG PADA PEMBUATAN MI DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG MOCAF (Modified cassava FLOUR) [Addition of Porang Flour in Noodle as Mocaf Substitution (Modified cassava Flour)]”, Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, 25(1), p. 98. doi: 10.6066/jtip.2014.25.1.98.