.S.; JenieB. S. L.; ApryiantonoA. Antibacterial Activity of Green Sirih (Piper betle L) Extract towards Food Pathogens. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, v. 19, n. 1, p. 1, 17 May 2010.