FitrialY.; AstawanM.; SoekartoS. S.; WiryawanK. G.; WresdiyatiT.; KhairinaR. Antibacterial Activity of Water lily Seed Extract Toward Diarrhea-causing Pathogenic Bacteria. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, v. 19, n. 2, p. 158, 11.