[1]
WinarnoG. D., HariantoS. P., and DewiB. S., “The Landscape Characteristics Analysis of Rawa Bunder Resort at Park National Way Kambas : Analisis Karakteristik Lanskap Resort Rawa Bunder di Taman Nasional Way Kambas”, JPSL, vol. 13, no. 2, pp. 199-210, Jun. 2023.