(1)
SidiqA.; ArmeliI. K.; SiwalatriN. K. A. STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA PANDAK GEDE KABUPATEN TABANAN . JPSL 2020, 10, 329-337.