(1)
ErizilinaE.; PamoengkasP.; DarwoD. HUBUNGAN SIFAT FISIK DAN KIMIA TANAH DENGAN PERTUMBUHAN MERANTI MERAH DI KHDTK HAURBENTES. JPSL 2019, 9, 68-74.