(1)
NashihuddinW. Perkembangan Pendidikan Ilmu Perpustakaan Indonesia: Dari Masa Ke Masa. JPI 2014, 13.