(1)
SujanaJ. G.; HimawanD.; ElvinaI.; RahayuS.; AtnahA. Kajian Ketersediaan Literatur Wajib Program Sarjana IPB Pada Koleksi Perpustakaan IPB. JPI 2014, 13.