(1)
DwiyantoA. R. Peningkatan Manfaat Koleksi Perpustakaan Melalui Perpustakaan Digital. JPI 1, 4.