(1)
WeliyadiE.; AwaludinA.; ImraI.; MaulianawatiD. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daging Kerang Bakau (Geloina Coaxans) Dari Kawasan Mangrove Tarakan Terhadap Vibrio Parahaemolyticus. JPHPI 2018, 21, 35-41.