Shafira Mellania Rahayu Pamungkas, Yusalina, and Ratna Winandi. “Business Development Strategy for Chocolate Rangginang Products at Kang Asrok’s Micro Small Business in Banjar City West Java Province ”. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 19, no. 1, Mar. 2022, p. 119, doi:10.17358/jma.19.1.119.