[1]
Shafira Mellania Rahayu Pamungkas, Yusalina, and Ratna Winandi, “Business Development Strategy for Chocolate Rangginang Products at Kang Asrok’s Micro Small Business in Banjar City West Java Province ”, jma, vol. 19, no. 1, p. 119, Mar. 2022.