Shafira Mellania Rahayu Pamungkas; YUSALINA; Ratna Winandi. Business Development Strategy for Chocolate Rangginang Products at Kang Asrokā€™s Micro Small Business in Banjar City West Java Province . Jurnal Manajemen & Agribisnis, v. 19, n. 1, p. 119, 31 Mar. 2022.