(1)
YantiL.; WidyastutikW. DAYA SAING PRODUK TURUNAN SUSU INDONESIA DI PASAR DUNIA. jma 2012, 9, 183-193.