(1)
Shafira Mellania Rahayu Pamungkas; Yusalina; Ratna Winandi. Business Development Strategy for Chocolate Rangginang Products at Kang Asrok’s Micro Small Business in Banjar City West Java Province . jma 2022, 19, 119.