Krisnatuti, Diah, and PutriHusfani Adhariani. 2012. “GAYA PENGASUHAN ORANG TUA, INTERAKSI SERTA KELEKATAN AYAH-REMAJA, DAN KEPUASAN AYAH”. Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 5 (2), 101-9. https://doi.org/10.24156/jikk.2012.5.2.101.